Drammen Golfklubb

Medlemskap og årsavgifter 2021

Spillerett med fritt spill – fullverdig medlem:

Kategori Pris
Voksen (31 år+) 7.700 kr
Ung voksen (30-31 år) 5.500 kr
Ung voksen (27-29 år) 4.300 kr
Ung voksen (24-26 år) 3.300 kr
Ung voksen (21-23 år) 2.500 kr
Junior (16-20 år) 1.925 kr
Junior (13-15 år) 1.000 kr
Knøtter (0-12 år) 500 kr
Passivt medlemsskap
- Etter godkjenning fra styret
500 kr
Introduksjonstrappa år 1 1.950 kr
Introduksjonstrappa år 2 3.850 kr
Introduksjonstrappa år 3 5.750 kr
Kubbmedlemskap uten spillerett 2.500 kr

Betaling over autogiro over 8 måndeder

Dersom du ønsker å dele opp betalingen, har du mulighet for å dele den opp i 8 månedsrater. Du må etter å ha mottatt fakturaen melde fra til Norkred om at du ønsker en slik oppdeling. Fremgangsmåten står nøye beskrevet på fakturaen. Du får da hver måned en ny faktura på 1/8 av full pris.


Selv om du har hatt denne ordningen tidligere må du på nytt melde fra til Nordkred neste gang du får faktura for et helt års medlemskap.

NB: Du ikke skal gi beskjed til Drammen Golfklubb, men til Norkred som sender ut fakturaen.


Klubbmedlemskap uten spillerett

For deg som ikke spiller så mye golf, men ønsker å være medlem av Drammen Golfklubb med de sosiale aktiviteter og klubbturneringer det medfører, kan klubbmedlemskap være en mulighet. 
 
Klubbmedlemskap uten fritt spill (spillerett): 2.500 kr

Klubbmedlemskap uten spillerett inkluderer 4 greenfeebilletter for voksen og 8 greenfeebiletter for junior & student.

 

Familiemedlemskap

Ved 2 fullt betalende voksne der begge betaler 7.650,- i årsavgift, får inntil 2 felles barn bli gratis medlemmer med fri spillerett t.o.m. 19 år.

For henvendelser vedrørende medlemskap kan du sende mail til post@drammen.golf Alle medlemskap løper til det blir sagt opp.  Eventuell oppsigelse må skje skriftlig, og frist for oppsigelse er senest 31.desember for den påfølgende sesong.